माझ्यातला तू. .

माझ्यातला तू
माझा  नसून  पण
मनात  असलेला
माझे  आयुष्य  व्यापलेला ..
                   माझ्यातला  तू
                   अगदी  खोल
                   हृदयात सामावलेला
                  प्रत्येक स्पंदनात धडकणारा..
माझ्यातला  तू
माझ्या  नयनी  लपलेला
अन् तुला  आठवता
अश्रू  बनून  वाहणारा. ..
                   माझ्यातला तू
                   रोज  स्वप्नांत  येणारा
                   स्वप्नांत  येऊनी माझ्या
                   अलगद  मला  उठवणारा. .
माझ्यातला तू
रोज उठल्यावर  आठवणारा
अन् रोज  रात्री  मला 
जागायला  लावणारा….
               माझ्यातला तू
               मला कविता करायलालावणारा
               अन्  त्या कवितेत 
               तुलाच  लिहायला  लावणारा…
माझ्यातला तू
प्रवासात  सोबती  असणारा
प्रवासाच्या  भरगर्दीत
मला  एकटं करणारा..
               माझ्यातला तू
               मला  सतत  सतावणारा
              हळव्या  त्या  आठवणींमध्ये
              मला  रडायला  लावणारा. .
माझ्यातला तू
प्रत्येक  श्वासांत  असलेला
भावनांची  कोंदणूक  करून
बैचेन  करायला  लावणारा. .
                माझ्यातला तू
                मला  विसरायला लावणारा
                माझे जग  विसरून
                तुझ्यात  गुंतायला  लावणारा.. माझ्यातला तू
माझा नसून पण
माझा असलेला.
माझ्यातला तू. ….:)💝
  
By
(@Vijaya rawool @)

image

Advertisements

माझ्यातला  तू